Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Numerikus analízis

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): num_an1m0_m17ea, num_an1m0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus num_an1m0_m17ea
num_an1m0_m17ga
5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Követelmény: A gyakorlatokon előírt számítógépes program készítése.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Analízis 2 félév, lineáris algebra.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetést ad a numerikus modellezés modern elméletébe és alkalmazásaiba.

Irodalom

 • Stoyan, G. Takó, G.: Numerikus módszerek, I. TypoTeX.
 • Rózsa P.: Lineáris algebra és alkalmazásai. Műszaki kiadó.

Tematika

 • Lebegőpontos számítás. Lineáris egyenletek kondicionáltsága. Gauss-elimináció, mátrixfelbontások, ritka mátrixok. Banach-féle fixponttétel; lineáris egyenletrendszerek iterációs megoldása. Sajátértékfeladatok kondicionáltsága. Jacobi-forgatás, hatványiteráció.
 • Interpoláció (Lagrange, osztott differenciák, numerikus differenciálás, Hermite, spline-ok) és approximáció (négyzetes közelítések, ortogonális polinomok). Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek (felezési módszer, Newton).