Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Diszkrét modellezés

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 3
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): diszkm1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 gyak. jegy elemző diszkm1e0_m17ga 5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Gyenge:

Megjegyzések

 • A tárgy az őszi és a tavaszi félévben is felvehető.
 • Követelmény: Témajavaslat elkészítése, modell leírása, adatgyűjtés, kísérletezés, kiértékelés, kiselőadás.
 • Pótlási lehetőség: A félév végi előadás egyszer pótolható.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Gráfelméleti alapok, alapvető algoritmusok.

A tantárgy célkitűzése

A kurzus fő célja: problémák megoldása matematikai módszerekkel. A hallgatók 2-3-as csoportokban felvetnek valamilyen való életbeli problémát, melyet matematikailag modelleznek és megoldanak.

Tematika

 • A modellezés lépései:

 • Témajavaslat (rövid leírás)
 • Első változat (a modell leírása, adatgyűjtés, kísérletezés)
 • Végleges változat ( teljes leírás, kiértékelés, előadás)
 • A kurzus során ennek segítésére átismételjük, vagy megtárgyaljuk az alábbi témákat:

 • Kruskal és Prim algoritmusa, legrövidebb útkeresések (Breadth-First-Search, Dijkstra algoritmusa), utazóügynök probléma, Branch-and-Bound algoritmus,
 • nagy számok becslése, faktoriálisok, binomiális együtthatók becslése, nagyságrendek,
 • polinomiális, exponenciális idők, P-NP problémák,
 • ütemezés, pakolások, hátizsákprobléma,
 • heurisztikus, mohó algoritmusok,
 • lineáris programozás, egészértékű programozás
 • Markov láncok