Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Pénzügyek menedzselése

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): penz_u1e0_m17ea, penz_u1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző penz_u1e0_m17ea
penz_u1e0_m17ga
3 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az alapvető pénzügyi ismeretek bemutatása.

Irodalom

 • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2002.
 • Robert Fullér: An Introduction to Financial Management. Eötvös University Press, Budapest, 1997.

Tematika

 • A befektetési környezet. IPO-k. Tőzsdék. Pénzügyi eszközök. Infláció (CPI). Piaci kamat. Tőkeallokáció a kockázatos eszköz és a kockázatmentes eszközök között. Kockázatos eszközök. Kockázat-elfogadási mérték. A kockázatos eszköz szubjektiv értéke (utility). Indifferencia görbék.
 • A Harry Markowitz-féle optimális portfolió modell. Az optimális kockázatos portfolió mint a kockázatmentes eszköztől a lehetséges portfoliók görbéjéhez húzott érintő által kijelölt portfolió. A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). A CAPM modell bizonyítása. Tőzsdei vállalatok bétájának a meghatározása regresszióval.
 • Fix kamatozású értékpapírok. A kötvények minősítése. A kötvények árazása. A piaci kamatok előrejelzése. Részvények értékelése. A részvények belső értékének a kiszámítása. A Gordon-féle modell bizonyítása.
 • Pénzügyi beszámolók elemzése A Du Pont-féle rendszer a ROE felbontására. Opciós piacok és opciós stratégiák A biztonsági put, a fedezett call, a terpesz, a strip és strap stb. opciós stratégiák elemzése és a profit függvényeik meghatározása. A put-call paritás tétel bizonyítása. Binomiális opció árazás és a Black-Scholes formulák. A részvény-opció fedezeti hányadosa: a tőzsdei vállalatok deltája.