Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Az alkalmazott analízis számítógépes módszerei1

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 1
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 0 + 1
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): anaszg1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 0 + 1
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): anaszg1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 1
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): anaszg1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 1 0 + 1 gyak. jegy matematikus anaszg1x0_m17ga 6 ajánlott
0 + 1 gyak. jegy alk. mat. anaszg1x0_m17ga 4 ajánlott
0 + 1 gyak. jegy elemző anaszg1x0_m17ga 4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Gyenge:
Gyenge:
Alkalmazott analízis1G-e (alkan_1e0_m17ga) vagy
Numerikus analízisG-m (num_an1m0_m17ga) vagy
Numerikus analízis1G-a (num_an1a0_m17ga)

Megjegyzések

 • A tantárgy oktatásának módja: Számítógépes laborban.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A tárgy az első két féléves analízis (vagy kalkulus) és a lineáris algebra, valamint a Matlab programcsomag elemeinek ismeretét követeli meg.

A tantárgy célkitűzése

Az Alkalmazott analízis 1 tárgyban szereplő numerikus módszerek számítógépes implementációja és vizsgálata.

Irodalom

 • Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB. Frissített kiadás, TypoTeX, 2008.
 • Faragó István, Horváth Róbert: Numerikus módszerek. TypoTeX, 2013.

Tematika

 • A gépi számábrázolás hibájának tanulmányozása. Interpolációs polinomok.
 • Numerikus deriválás. Numerikus integrálás.
 • Lineáris egyenletrendszerek direkt és iteratív megoldása. Nemlineáris algebrai egyenletek közelítő megoldásai.