Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Dinamikus rendszerek

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 0
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): dinren1e0_m17ea
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium elemző dinren1e0_m17ea 5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
DifferenciálegyenletekE-e (difegy1e0_m17ea) vagy
DifferenciálegyenletekE-ma (difegy1u0_m17ex)
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja Dinamikus Rendszerekhez kapcsolódó alapvető fogalmak, példák bemutatása.

Irodalom

  Ajánlott:

  • B. Hasselblatt, A. Katok: A first course in dynamics. With a panorama of recent developments. Cambridge University Press, New York, 2003.
  • Robert L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems. Second edition. AddisonWesley Studies in Nonlinearity. AddisonWesley Publishing Company, Advanced Book Program, Redwood City, CA, 1989.
  • K.J. Falconer: Fractal Geometry. John Wiley, Second Edition, 2003.

  Tematika

  Kontrakciók, fixponttétel. Példák dinamikus rendszerekre: Newton-módszer, intervallum leképezések, kvadratikus függvénycsalád, differenciálegyenletek, a kör forgatásai. Grafikus analízis. Hiperbolikus fixpontok. Cantor halmazok mint taszító hiperbolikus halmazok, szimbólumsorozatok tere, mint metrikus tér. Szimbolikus dinamika és kódolás. A teljes topologikus Bernoulli shift. Véges típusú shift terek. Dinamikus rendszerek és fraktálok. Hausdorff mérték és dimenzió. Iterált függvény rendszerek: az attraktor létezése, kapcsolat dinamikus rendszerekkel. Topologikus tranzitivitás, a kezdeti értékektől való érzékeny függés, káosz/kaotikus leképezések, strukturális stabilitás, káosz és három szerint periodikus pontok. Schwarz derivált. Bifurkációelmélet.