Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Matematikai szakszövegek írása

 • Óraszám (ea+gy): 1 + 1
 • Specializáció: közös
 • Kredit (ea+gy): 0 + 2
 • Számonkérés: aláírás + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): szaksz1x0_m17ea, szaksz1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 1
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
1 + 1 0 + 2 aláírás +
gyak. jegy
közös szaksz1x0_m17ea
szaksz1x0_m17ga
1 ajánlott

Megjegyzések

 • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév során adott témákban 6 alkalommal formázott szövegeket kell írni. A félév végén dolgozatot kell beadni.
 • Pótlási lehetőség: Pótlásra az óra jellegéből adódóan nincs mód.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja olyan szakszövegek előállítására való felkészítés, amelyekre a hallgatóknak tanulmányaik során alapvetően szükségük van (beadandó dolgozatok, szakdolgozat, prezentációk, kutatáshoz szükséges technikai ismeretek stb.).

Irodalom

 • Grätzer: Math into LaTeX. Birkhäuser–Springer, 2000.
 • Mayer, Szabó, Wettl: LaTeX kézikönyv. Panem, 2004.

Tematika

 • szövegszerkesztés, helyesírás, központozás
 • szedés, tördelés, nyomdászati alapfogalmak, a TeX és a LaTeX, a LaTeX felépítése (LaTeX csomagok), paragrafus, címfokozatok, kiemelések (dőlt, félkövér), betűméretek
 • egyszerű matematikai jelek, speciális karakterek, ékezetes betűk, összetettebb matematikai jelek, képletek, kiemelt képletek
 • vektorok, mátrixok, tabulált szövegek írása
 • egyéb képletszerkesztők ismerete
 • környezetek LaTeX-ben (tétel, bizonyítás)
 • táblázatok készítése, táblázatok, ábrák beillesztése
 • egyszerű grafika készítése
 • prezentáció készítése (Beamer)
 • bibliográfia, index készítése
 • a TeX programozása, számlálók, környezeti változók, penalty-k szerepe, beállítása, kezelése
 • Maple alapok