Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Programozási nyelv JAVA

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): javapr1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): javapr1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: köt. vál.
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): javapr1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 kollokvium matematikus javapr1x0_m17va 3 ajánlott
5 kollokvium alk. mat. javapr1x0_m17va 3 köt. vál.
5 kollokvium elemző javapr1x0_m17va 3 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)
Előadás
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

Megjegyzések

 • A programozási alapismeretek (prgism1x0_m17va) előzetes elvégzése ajánlott.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A programozás alapjai.

Irodalom

 • Nyékyné G. Judit (szerk) és mások: Java 2 útikalauz programozóknak 5.0 I-II. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 2009.

Ajánlott:

Tematika

A tárgy célja programozási nyelvek általános fogalmainak, a nyelvi eszközök használatának megismertetése, elsősorban az imperatív objektumelvű programozási paradigmán belül mozogva. Illusztációként a Java nyelvet használjuk. Tárgyaljuk az imperatív programozás eszközeit (típusok, változók, operátorok, kifejezések, utasítások, vezérlési szerkezetek, megjegyzések), a procedurális programozás eszközeit (alprogramok/metódusok, paraméterátadás, túlterhelés, végrehajtási verem, rekurzió), majd – legnagyobb hangsúllyal – az osztályalapú objektumelvű programozás eszközeit (osztály, objektum, tagok, példányosítás és inicializáció, öröklődés, altípusos polimorfizmus, felüldefiniálás és felüldeklarálás, statikus és dinamikus kötés, absztrakt típusok, objektumok összehasonlítása és másolása). A típusokkal kapcsolatban beszélünk a tömbökről, a felsorolási típusokról, valamint a sablon és paraméterezett típusokról, a generikus programozásról. A programszerkezet témakör vizsgálata kiterjed a hatókör/láthatóság kérdésére, az absztrakciós eszközökre, a névterekre (Java csomagokra), fordítási egységekre és a beágyazott típusdefiníciókra. Nagy figyelmet fordítunk a kivételek és a kivételkezelés témakörére is. A többszálú programozás és a folyamatok szinkronizációja szintén említésre kerül. Szó esik még a programvégrehajtásról is (például virtuális gép, osztálybetöltés, dinamikus szerkesztés). A gyakorlatokon megismerünk néhány programkönyvtárat is, mint például adatszerkezetek, adatfolyamok, GUI készítés.