Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Adatbázisok használata

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): abazis1e0_m17ex, abazis1e0_m17gx
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző abazis1e0_m17ex
abazis1e0_m17gx
5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Szükséges előismeretek

Bevezető informatika.

Irodalom

 • J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázis rendszerek – Alapvetés. Panem-Prentice Hall, 1998.
 • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázis rendszerek megvalósítása. Panem-John Wiley & Sons, 2001.

Tematika

 • Az adatbáziskezelők alapjai, ismérvek, szintek, célkitűzések.
 • Adatmodellek, egyedkapcsolat modell, relációs adatmodell.
 • Adatbázisnyelvek, lekérdezőnyelvek, relációs algebra.
 • Lekérdezések algebrai optimalizálása.
 • Az SQL adatdefiniáló, lekérdező, adatkezelő nyelvei, SQL programozása.