Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

A matematikai statisztika számítógépes módszerei

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 2
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): statsz1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy elemző statsz1e0_m17ga 6 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:

Megjegyzések

 • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint számítógépes programot kell készíteni.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A tárgy a statisztika elemeinek ismeretét követeli meg.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a matematikai statisztika számítógépes módszereinek megismertetése.

Tematika

 • A legfontosabb irodai (EXCEL) továbbá a nyitott kódú (R, Scilab, Octave stb) és a rendelkezésre álló licences programok (SPSS, SAS, MATLAB stb.) statisztikai elemzésre alkalmas részeinek megismertetése.
 • Programok elindítása, adatbeviteli módszerek, a programrészek lefuttatásának lehetőségei és az eredmények értelmezése, különös tekintettel a következő statisztikai területekre: leíró statisztikák, hipotézis vizsgálati eljárások, illeszkedés vizsgálat, függetlenség vizsgálat, szórás analízis, regresszió, spekrum vizsgálati eszközök, líneáris folyamat illesztés, főkomponens- és faktoranalízis, kanonikus korreláció, skálázás, osztályozás.
 • Kiegészítő témakörök: nemlineáris folyamat modellek illesztése, diszkrét többdimenziós adatok modellezése, korrespondancia analízis, változó válogatás.