Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Diszkrét és folytonos optimalizálás

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): dfopti1a0_m17ea, dfopti1a0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. dfopti1a0_m17ea
dfopti1a0_m17ga
5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Operációkutatás1E-ma (opkut_1u0_m17ex)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Gráfelméleti és lineáris programozási alapismeretek

A tantárgy célkitűzése

A diszkrét és folytonos optimalizálás válogatott alkalmazásainak bemutatása. Az előadástól függően a folytonos vagy kombinatorikus optimalizálás, illetve gazdasági matematika területéről vett témakör ismertetése.

Irodalom

 • R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. Orlin: Network Flows.
 • W. J. Cook, W. H. Cunningham, W. R. Pulleyblank, A. Schrijver: Combinatorial Optimization.
 • B. Korte, J. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.

Tematika

 • A kombinatorikus optimalizálás témakörben például:
 • Hatékony legrövidebb út kereső algoritmusok, erőforrás-korlátos legrövidebb utak.
 • Hálózati folyamok: címkéző és szintező algoritmusok, primál-duál algoritmusok, kapacitás és költség-skálázó eljárások, hálózati szimplex algoritmus. A folyamfeladat általánosításai: konvex költségfüggvényes, veszteséges és dinamikus folyamok.
 • Többtermékes folyamok: oszlopgenerálás, Dantzig-Wolf dekompozíció, approximációs módszerek. Lagrange relaxáció, a szubgradiens és a bundle módszer.
 • A „branch-and-price” módszer és kerekítési eljárások alkalmazásai távközlési, ütemezési feladatok megoldására.