Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Piacok elemzése

  • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
  • Specializáció: elemző
  • Kredit (ea+gy): 3 + 0
  • Számonkérés: kollokvium
  • Tárgykód (ea, gy): piac_e1e0_m17ea
  • Ajánlott félév: 3
  • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium elemző piac_e1e0_m17ea 3 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

Szükséges előismeretek

Táblázatkezelő programok (pl. excel), statisztikai programcsomagok, dinamikus rendszerek speciális programcsomagjainak ismerete.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy a piaci folyamatok elemzését tárgyalja statisztikai módszerek és dinamikus modellek segítségével. Az órák egy része számítógépes laborban folyik, mert a hallgatóknak számításokat is kell végezniük egyrészt azért, hogy az előadott anyagot át tudják ültetni a gyakorlatba, másrészt azért, hogy az ajánlott módszereket és modelleket illetően konkrét tapasztalatra tegyenek szert.

Irodalom

  • Esettanulmányok, programrendszer leírások.

Tematika

Aktuális, konkrét piacok (pl. nagybani élelmiszer, villamosenergia, búza és kukorica világpiaca) leírása, elemzése; árrugalmasságok, árrugalmasságokra épülő piaci modellek, árrugalmasságok számítása konkrét adatokon; dinamikus modellek, trajektóriák lineáris és nemlineáris esetben; attraktor Ljapunov exponens, fraktálok, káosz, a Ljapunov exponens és a fraktál dimenzió mérése számítógépen.