Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Operációkutatás2

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): opkut_2u0_m17ea, opkut_2u0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: köt. vál.
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): opkut_2u0_m17ea, opkut_2u0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus opkut_2u0_m17ea
opkut_2u0_m17ga
4 köt. vál.
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. opkut_2u0_m17ea
opkut_2u0_m17ga
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Operációkutatás1E-ma (opkut_1u0_m17ex)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Szükséges előismeretek

 • Lineáris algebra.
 • Analízis véges dimenziós terekben.
 • Gráfelmélet.

A tantárgy célkitűzése

Válogatott fejezetek az operációkutatás és a kombinatorikus optimalizálás területéről.

Irodalom

Tematika

TU mátrixok. Szimplex módszer és érzékenységvizsgálat. Hálózati folyamok. Az egészértékű programozás alapjai. Dekompozíciós eljárások, oszlopgenerálás és Lagrange relaxáció. Approximációs algoritmusok. A stratégiai játékelmélet alapjai, Nash-tétel.