Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Analízis4

 • Óraszám (ea+gy): 4 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 4 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): analiz4m0_m17ex, analiz4m0_m17gx
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
4 + 2 4 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus analiz4m0_m17ex
analiz4m0_m17gx
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis3E-m (analiz3m0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a mérték- és integrálelmélet alapjainak ismertetése.

Irodalom

 • Laczkovich Miklós-T.Sós Vera: Analízis II. Egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
 • Petruska György: Analízis II. Egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 1988.
 • Császár Ákos: Valós analízis II. Tankönyvkiadó, 1988.
 • Komornik Vilmos: Valós analízis előadások II. Typotex Kiadó, 2003.
 • Járai Antal: Mérték és integrál. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

Tematika

 • Valós vonalintegrálok és integráltételek. Görbék ívhossza. A vonalintegrál és kiszámítása. A Newton-Leibniz-formula. A primitív függvény létezésének feltételei. Divergencia és rotáció; integráltételek (csak a kétdimenziós Gauss tétel bizonyítással).
 • Mértékelmélet. Szigma-algebra, halmazrendszer által generált szigma-algebra, Borel-halmazok. Szigma-additív halmazfüggvény, külső mérték, mérték. Mérték kiterjesztése, teljesség. Lebesgue- és Lebesgue-Stieltjes-féle külső mérték és mérték, regularitás.
 • Mérhető függvények. Majdnem mindenütt való konvergencia. Jegorov tétel. Mértékben való konvergencia. Luzin tétele. Lebesgue- és Lebesgue-Stieltjes-integrál. Függvénysorozatok és -sorok integrálása. Előjeles mérték. Totális variáció. Előjeles mérték Jordan-felbontása. Hahn felbontási tétele. Radon-Nikodym tétel. Abszolút folytonos és szinguláris mértékek. Lebesgue-felbontás. Előjeles Borel-mértékek differenciálhatósága. Fubini tétele mértékek végtelen összegének differenciálására. Lebesgue-féle sűrűségpont tétel. Monoton és korlátos változású függvények differenciálhatósága. Abszolút folytonos függvények, szinguláris függvények, Newton-Leibniz formula. Mértékterek szorzata. Fubini tétele a szorzatmérték szerinti integrálról. Integráltranszformáció. Lp-függvényosztályok. Konvolúció.