Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Fejezetek az analízisből

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): feanal1e0_m17ea, feanal1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző feanal1e0_m17ea
feanal1e0_m17ga
4 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Kalkulus3E-e (kalkul3e0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Ennél a tárgynál a gyakorlaton is legalább 50%-ban az elméleti anyag elmélyítése történik.
 • Követelmény: A zárhelyik mellett megfelelő eredményt kell elérni a röpdolgozatokból is.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A tárgy a Kalkulus1, 2 és 3 tantárgy ismeretét feltételezi.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az analízis azon legfontosabb fejezeteinek bemutatása, amelyek a Kalkulus 1-3 tárgyakba nem fértek bele.

Irodalom

 • George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Girodano: Thomas-féle Kalkulus 3. Typotex, Budapest, 2007.

Tematika

 • Kettős integrál. Terület, nyomaték, tömegközéppont. Polár koordináták. Kettős integrál polárkoordinátákkal. Hármas és többes integrálok.
 • Vonalintegrál. Vektormezők, cirkuláció, munka, áramlás. Útfüggetlenség, potenciálfüggvény, konzervatív vektormező.
 • Hatványsorok. Taylor-sorok. Taylor-sorok konvergenciája. Hatványsorok alkalmazása. Fourier sorok.