Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Makrogazdaságtan

  • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
  • Specializáció: elemző
  • Kredit (ea+gy): 3 + 0
  • Számonkérés: kollokvium
  • Tárgykód (ea, gy): makrog1e0_m17ea
  • Ajánlott félév: 6
  • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium elemző makrog1e0_m17ea 6 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az alapvető makrogazdasági ismeretek bemutatása.

Irodalom

  • Mellár T.: Alkalmazott makroökonómia. JPTE, 1997.

Tematika

A makrogazdaság alapvető szereplői és piacai. A vállalatok és a háztartások optimális makrogazdasági viselkedési modelljei. A makrogazdaság egyensúlyi modellje. Walras törvényei. A kormányzati pénzügyi politika statikus elemzése, monetáris és fiskális politika. A GDP növekedési feltételei. A költségvetési és a monetáris politika kapcsolatrendszere. Inflációcsökkentés, adóváltozás, kamatváltozás összefüggései. A fogyasztás, beruházás és a megtakarítás kapcsolata. Foglalkozáspolitika és munkaerőpiac. Az export és az import szerepe.