Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Gráfok és algoritmusok elmélete

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): grafal1e0_m17ea, grafal1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző grafal1e0_m17ea
grafal1e0_m17ga
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika2E (vegmat2*0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Ennél a tárgynál a gyakorlaton is legalább 50%-ban az elméleti anyag elmélyítése történik.
 • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez beadandó program készítése is tartozik.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Elemi számelmélet, elemi gráfelmélet.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetés az algoritmusok tervezésébe és elemzésébe, az alapvető algoritmusok és adatszerkezetek ismertetésével együtt.

Irodalom

 • Rónyai L., Ivanyos G., Szabó R.: Algoritmusok. TypoTeX, 1998.
 • Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Új algoritmusok. Scolar Kiadó, 2003.
 • Király Zoltán: Gráfok és Algoritmusok elmélete. http://www.cs.elte.hu/~kiraly/Grafalg.pdf

Tematika

 • Rendezések, mediáns keresése, összefésülő, kupacos, gyorsrendezés és leszámláló rendezés. Tömbök, listák, sorok, kupacok, keresőfák, hasítás.
 • Számolás maradékosztályokkal, Euklideszi algoritmus, prímszámgenerálás, RSA. Gráfok tárolása. Szélességi és mélységi keresés megvalósításai, alkalmazásai. Dinamikus programozás. Feszítőfa és legrövidebb út algoritmusok megvalósítása és alkalmazásai. Párosítások. Folyamalgoritmusok, Menger tételei. Huffman–kód, Lempel-Ziv-Welch tömörítési eljárása.
 • A bonyolultságelmélet alapjai: Turing-gépek, P és NP fogalma, NP-teljesség.