Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Adatbányászat

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): adatb_1e0_m17ea, adatb_1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző adatb_1e0_m17ea
adatb_1e0_m17ga
6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Erős:
Véges matematika2E (vegmat2*0_m17ea)
Erős:
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Lineáris algebra, elemi számelmélet, elemi gráfelmélet.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az adatbányászat modern alapjainak felépítése

Irodalom

 • Han, Kamber: Adatbányászat.

Tematika

 • Adatok előfeldolgozása, transzponálása, tisztítása, redukálása, tömörítése, zajszűrése, dimenzió-csökkentése. A dimenziócsökkentés módszerei és összehasonlításuk. Adattárházak, kezelésük. Az OLAP technológia. Az asszociációs szabályok bányászata. Gyakori halmazok tulajdonságai. Az apriori algoritmus és változatai. Hierarchikus asszociációs szabályok.
 • Gyakori szekvenciák kinyerése. Klaszterezés: k-means és k-medoid. A CLARANS, BIRCH, DBSCAN algoritmusok és összehasonlításuk. Többdimenziós klaszterezés.