Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Operációkutatás

  • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
  • Specializáció: elemző
  • Kredit (ea+gy): 3 + 2
  • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
  • Tárgykód (ea, gy): opkut_1e0_m17ea, opkut_1e0_m17ga
  • Ajánlott félév: 3
  • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző opkut_1e0_m17ea
opkut_1e0_m17ga
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika2E (vegmat2*0_m17ea)
Erős:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

  • A tárgy összesen 5 kreditjéből 1 kreditnyi olyan tananyagot tartalmaz, amely a Képzési és Kimeneti Követelmények szerinti "geometria, topológia, differenciálgeometria" blokkhoz tartozik.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Lineáris algebra.

A tantárgy célkitűzése

Bevezetés az optimalizálás elméletébe.

Irodalom

  • Frank András: Operációkutatás. Jegyzet.
  • Prékopa András: Lineáris programozás.

Tematika

A lineáris programozási feladat, gyakorlati feladatok lineáris programozási modelljei, egyéb ismert optimalizálási feladatok (nemlineáris, egészértékű, sztochasztikus programozás kombinatorikus optimalizálás, ezen feladatok speciális esetei), konvex poliéderek és extremális pontjaik, a szimplex módszer és változatai (módosított, kétfázisú, lexikografikus, duál szimplex módszer), gyenge és erős dualitás tétel, Farkas-tétel, Farkas-lemma, a kiegészítő eltérések gyenge tétele, folyamok, minimális vágás-maximális folyam tétel, kritikus út módszere. A hallgatónak egyszerű lineáris modelleket fel kell tudni állítani, LP programcsomagok outputját értelmezni kell tudni, ismerni kell a szimplex módszert.