Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

CAD-tanfolyam

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 0 + 2
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): cadtan1a0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy alk. mat. cadtan1a0_m17ga 3 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Geometria1G (geomet1*0_m17ga)

Megjegyzések

 • Követelmény: A bemutatott szerkesztési eljárások elsajátítása, az ezekkel megoldható rajzfeladatok önálló kidolgozása és a zárthelyi dolgozatok elkészítése.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Az euklideszi sík és tér elemi geometriája, koordináta-rendszerek. Minimális számítógép-felhasználói ismeretek.

A tantárgy célkitűzése

Egy élvonalbeli CAD program használatának elsajátítása. Az alábbi részletes tematikában ez a program az AutoCAD.

Irodalom

 • Pintér Miklós: Új AutoCAD tankönyv 1–2. ComputerBooks, Budapest, 2001.

Tematika

 • Síkbeli rajzok készítése.

 • Alapfogalmak. A grafikus képernyő részei. Parancs kiadása ikonokkal, menüből, parancssorból. Rácspontok ki- és bekapcsolása, rácspontokhoz vonzás, ortogonális rajzolási mód. A kurzor vonzása rajzelemek nevezetes pontjaihoz, a célnégyzet. Színek, fóliák, vonaltípusok.
 • Rajzelemek létrehozása. Vonal, kör, stb. különböző megadási módjai. Pontok kijelölése abszolút, relatív illetve polár koordinátáinak megadásával. Töröttvonalak létrehozása, szerkesztése.
 • Rajzelemek módosítása. Eltolás, forgatás, tükrözés, nagyítás, ciklikus vagy rácsszerű elrendezés, levágás, kiterjesztés, sraffozás, stb.
 • A rajz nézetének megváltoztatása. Zoom, eltolás, légi nézet, stb.
 • A rajz méretezése. Méretezési stílusok. Szakaszok és szögek méretezése, folytatott méretezés, szövegek elhelyezése.
 • Térbeli ábrázolás.

 • Nézőpontok, osztott képernyő. Dinamikus nézet. Drótvázas és árnyalt nézet, takarás.
 • 3D vonal megadása. Pontkoordináta-szűrők.
 • 3D lapok, 3D felületek (vonalfelületek, forgásfelületek stb.) konstrukciója.
 • Tömör testek modellezése (konstruktív testgeometria, KTG). Primitív testek. Boole-műveletek. Tömör test létrehozása kihúzással, forgatással.