Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Programozási nyelv C++

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): cpp_pr1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): cpp_pr1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: köt. vál.
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): cpp_pr1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 kollokvium matematikus cpp_pr1x0_m17va 4 ajánlott
5 kollokvium alk. mat. cpp_pr1x0_m17va 4 köt. vál.
5 kollokvium elemző cpp_pr1x0_m17va 4 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

Megjegyzések

 • A programozási alapismeretek (prgism1x0_m17va) előzetes elvégzése ajánlott.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A programozás alapjai.

Irodalom

 • Stroustrup, B.: A C++ programozási nyelv. Budapest, Kiskapu Kiadó, 2001.
 • Scott Meyers: Hatékony C++. Budapest, Scolar Kiadó, 2003.

Ajánlott:

 • Nyékyné Gaizler J. (szerk.) et al.: Programozási nyelvek. Budapest, Kiskapu, 2003.

Tematika

 • A programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, deklaráció hatásköre, láthatósági köre, blokkstruktúra, globális és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama; alprogramok formális és aktuális paraméterei, a paraméterátadás különböző fajtái, szigorúan típusos nyelv definíciója.
 • Előfordító. Konstansok, alaptípusok, eltérések a C-től. Az operátorok, kifejezések kiértékelése. A memóriakezelés különböző módjai, élettartam.
 • Függvények, túlterhelés, paraméterátadás, default argumentumok. Referencia és használata.
 • Az objektum elvű programozás és a C++. Osztály, memberfüggvény, konstruktor, destruktor. Osztály implementálása, static member, láthatóság, namespace. Speciális memberfüggvények (copy constr, operátorok, stb.). Öröklődés, többszörös öröklődés, néveltakarás. Virtuális függvények, korai és kései kötések. Absztrakt osztályok, interfészek. Kivételkezelés. Dinamikus típusellenőrzés, új típusú cast-ok. Template függvények. Template osztályok, a metaprogramozás alapjai. A Standard Template Library és használata.