Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Algoritmusok tervezése és elemzése1

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): algter1a0_m17ea, algter1a0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. algter1a0_m17ea
algter1a0_m17ga
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • A programozási alapismeretek (prgism1x0_m17va) előzetes elvégzése ajánlott.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Programozási alapismeretek.

Irodalom

 • Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Új algoritmusok. Scolar, 2003.
 • Rónyai L., Ivanyos G., Szabó R.: Algoritmusok. TypoTex, 2005.

Ajánlott:

 • D. E. Knuth: A számítógép-programozás művészete, I. és III. Műszaki Könyvkiadó, 1987.
 • S. Lipschutz: Adatszerkezetek. Panem-McGraw-Hill, 1993.
 • N. Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok. Műszaki Könyvkiadó, 1982.
 • A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman: Számítógép-algoritmusok tervezése és analízise. Műszaki Könyvkiadó, 1982.
 • Iványi Antal: Informatikai algoritmusok I-II. 2004, 2005.
 • Tematikák, segédanyagok letölthetők a http://aszt.inf.elte.hu/~hunlaci/ és http://people.inf.elte.hu/fekete/ címekről.

Tematika

 • Feladatok algoritmikus megoldhatósága, az idő- és tárbonyolultság, az „ordó matematikája”, nagyságrendek.
 • A programozás absztrakt alapfogalmai: állapottér, feladat, program, megoldás. Program-konstrukciós módszerek, programhelyesség bizonyítás. Programozási tételek.
 • Az adattípus absztrakciós szintjei: absztrakt adattípus (ADT), absztrakt adatszerkezetek (ADS), ábrázolási módszerek (aritmetikai, láncolt). Egyszerű adattípusok: tömb, verem, sor, elsőbbségi sor, listák, fák, és tipikus alkalmazásaik.
 • Kiválasztások: maximum, szimultán minimum és maximum kiválasztás, a k-adik legkisebb elem kiválasztása lineáris időben. Alsókorlát-elemzés a „csalafinta válaszoló” módszerével.
 • Az összehasonlításos rendezések alsókorlát-elemzése a legkedvezőtlenebb és az átlagos esetben. Rendezési módszerek osztályozása. A maximumot kiválasztó rendezések alapalgoritmusa és gyorsítás lehetősége tournament és heap felhasználásával. Az egy elemet a helyére vivő rendezők, quick-sort, rendező-fák (bináris rendező-fa, kiegyensúlyozott bináris rendező-fa). Az egyszerű beillesztés és a fogyó növekményű rendezés (Shell-módszer). Csere rendezések, adat-független csere-rendezések, szemléltetésük rendező hálózatokkal (buborék, piramis, Batcher). Az összefuttatásos rendezés tömbökben, illetve külső rendezőként.
 • Keresési módszerek asszociatív adatszerkezeteken 1, visszavezetéses technikák (lineáris keresés, logaritmikus (bináris) keresés, keresőfák, optimális keresőfa, AVL-fa, B-fák).