Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Programozási alapismeretek

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: közös
 • Kredit (ea+gy): 5
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): prgism1x0_m17va
 • Ajánlott félév: 2
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 gyak. jegy közös prgism1x0_m17va 2 ajánlott

Megjegyzések

 • Akinek nincsenek alapismeretei C++ nyelvben való programozásról, azoknak ajánlott felvenni a későbbi számítógéporientált tárgyak előtt.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Bevezető informatika.

Irodalom

 • Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás. Programozási bevezető.
 • Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás. Programozási tételek.
 • Szlávi Péter, Temesvári Tibor, Zsakó László: A programkészítés technológiája.

Ajánlott:

Tematika

 • Problémamegoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása – programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.
 • Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok – ezek fogalma, használata.
 • Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, rendezések.
 • Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása).
 • A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.