Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Bevezetés az informatikába

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: közös
 • Kredit (ea+gy): 0 + 2
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): bevinf1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 1
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy közös bevinf1x0_m17ga 1 ajánlott

Megjegyzések

 • A középiskolai hiánypótlást szolgálja, anyagára minden más informatikai tárgy támaszkodik.
 • A tantárgy oktatásának módja: Heti két óra gyakorlat számítógépes laborban. A félév során három alkalommal összevont gyakorlat.
 • Követelmény: Minden tantárggyal kapcsolatos információ itt olvasható: http://matinf.elte.hu/
  • Részvétel az órákon, hiányzás csak a TVSZ szerinti mértékben megengedett (a félév feszített tempója miatt ezt igen szigorúan vesszük)!
  • Két darab (minimum 2-es) gépes zárthelyi az alkalmazói programok anyagából. Ha mindkettő elégtelen, akkor gyakorlati jegy már csak utóvizsgán szerezhető (az egyéb feltételek teljesülése esetén).
  • A gyakorlatvezető által kiadott kötelező feladatok határidőre történő megoldása és leadása (tömörítve, elektronikus levélben).
 • Pótlási lehetőség: A két zh közül az egyik pótolható vagy javítható.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Alapszintű számítógépes felhasználói ismeretek.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy a középiskolai hiánypótlást szolgálja, anyagára minden más informatikai tárgy támaszkodik.

Irodalom

  Ajánlott:

  • Reményi Zoltán, Siegler Gábor, Szalayné Tahy Zsuzsa: Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006.
  • Heinz Peter Reidmacker: Excel közgazdászoknak. Aula Kiadó, 2000.
  • Lévayné Lakner Mária, Baksa-Haskó Gabriella: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban. Computerbooks Kiadó, Budapest 2006.

  Tematika

  • A közoktatásban használt alkalmazói rendszerek áttekintése, alkalmazási lehetőségeinek kialakítása.
  • Az igényes szöveges dokumentummal kapcsolatos elvárások. A szövegszerkesztés technikái és gyakorlata.
  • Prezentáció alkalmazása, felhasználási lehetőségei. Bemutatók készítése a gyakorlatban.
  • Különböző típusú adatok feldolgozása, kiértékelése, ábrázolása, a közöttük lévő összefüggések feltárása, problémamegoldás táblázatkezelővel. Gyakorlati feladatok megoldása táblázatkezelővel.