Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Véges matematika2 — normál változat

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: közös
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): vegmat2n0_m17ea, vegmat2n0_m17ga
 • Ajánlott félév: 2
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
közös vegmat2n0_m17ea
vegmat2n0_m17ga
2 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika1E (vegmat1*0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Ennél a tárgynál a gyakorlaton is legalább 50%-ban az elméleti anyag elmélyítése történik.
 • Pótlási lehetőség: Egy sikertelen zárthelyi pótolható.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A ma már középiskolában, sőt általános iskolában is egyre többször előforduló kombinatorikus gondolkodásmód kialakítása sok feladatmegoldással.

Irodalom

 • Elekes György: Kombinatorika feladatgyűjtemény. ELTE jegyzet.
 • Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok. JATE Polygon Kiadó.
 • Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika. TypoTeX, 2006.

Tematika

 • Az első félévi anyag fontos részeinek ismétlése: szitaformula és változatai, különféle rekurziók.
 • Minimax tételek: intervallum-rendszerekre vonatkozó feladatok. Páros gráfok és párosítások, Kőnig-Hall tétel és változatai. Kapcsolat páros gráf különféle paraméterei között (Gallai tételei).
 • Többszörös összefüggőség, kétszeresen összefüggő gráf jellemzése körökkel. Mélységi bejárás.
 • Lineáris rekurzióra vezető feladatok, állandó együtthatós lineáris rekurziók megoldása: a karakterisztikus egyenlet szerepe.
 • Séták a rácspontokon, tükrözési elv, Catalan-számok (sor a pénztárnál), bolyongás a számegyenes rácspontjain.
 • A Ramsey-tételkör immár részletesebben: Az R(k,l) és R(3,3,...,3) Ramsey-számok becslése. Euklideszi Ramsey-tételek, a sík színezése 3 illetve 9 színnel.
 • Halmazrendszerek kombinatorikája: a Sperner-tétel (kapcsolat párosításokkal: első bizonyítás) és a LYM egyenlőtlenség (ebből második bizonyítás). A De Bruijn-Erdős tétel. Extremális gráfok újra: négyszöget nem tartalmazó gráfok, felső becslés az élszámra.
 • Szabályos kombinatorikai struktúrák: véges síkok. Konstrukció a modulo p maradék-osztálytest felett. Véges síkok és négyszögmentes gráfok kapcsolata, alsó becslés az élszámra. Véges síkok és a De Bruijn-Erdős tétel.