Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Halmazelmélet

  • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
  • Specializáció: matematikus
  • Kredit (ea+gy): 2 + 0
  • Számonkérés: kollokvium
  • Tárgykód (ea, gy): halmaz1m0_m17ex
  • Ajánlott félév: 4
  • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium matematikus halmaz1m0_m17ex 4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Analízis1E (analiz1x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Erős:
Algebra1E (algebr1*0_m17ea)

Megjegyzések

  • Érdemes a tárgyat már a második félévben elvégezni.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A halmazelmélet alapjainak elsajátítása.

Irodalom

  • Hajnal A., Hamburger P.: Halmazelmélet. Tankönyvkiadó, 1983.

Tematika

Naiv és axiomatikus halmazelmélet. Részhalmaz, unió, metszet, hatványhalmaz. Pár, rendezett pár, Descartes-szorzat, függvény. Számosságok, összehasonlításuk. Ekvivalencia-tétel. Műveletek halmazokkal, számosságokkal. Azonosságok, monotonitás. Cantor tétele, Russell-paradoxon. Kiválasztási axióma, használata. Példák számosságokra. Rendezett halmazok, rendtípus. Jólrendezett halmazok, rendszámok. Példák. Szeletek. Rendszámok összehasonlítása. Pótlás axiómája. Rákövetkező, limesz rendszám. Transzfinit indukció, rekurzió tétele. Jólrendezési tétel. A számosság-összehasonlítás trichotómiája. Hamel-bázis, alkalmazásai. Zorn-lemma, Kuratowski-lemma, Teichmüller-Tukey-lemma. Alefek, a számosságaritmetika összeomlása. Kofinalitás. Hausdorff-tétel. Kőnig-egyenlőtlenség. A hatványfüggvény tulajdonságai. Regularitási axióma, kumulatív hierarchia. Stacionárius halmazok, Neumer és Fodor tétele. Ramsey tétele, általánosítások. De Bruijn és Erdős tétele. Deltarendszerek.