Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Matematika és média

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 2
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): matmed1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy elemző matmed1e0_m17ga 6 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

Megjegyzések

 • Ajánlott az Algebra1,2, a Számelmélet1, a Véges matematika1, és a Valószínűségszámítás előzetes hallgatása.
 • A tantárgy oktatásának módja: Szemináriumi forma, hagyományos és elektronikus médiumok használatával.
 • Követelmény: Az aktuális tudnivalók megtalálhatók a mathdid.elte.hu honlapon.
  • Interjú készítése adott kritériumok alapján.
  • Matematikai ismeretterjesztő cikkek írása (hagyományos, illetve elektronikus formában).
  • Kutatás (források keresése, használata, értékelése).
 • Pótlási lehetőség: Egyedi esetekben, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés szerint.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Lineáris algebra (sajátérték, sajátvektor), véges matematika (elemi gráfelmélet), klasszikus valószínűségi mező, valószínűségi változó. Ajánlott az Algebra1,2, a Számelmélet1, a Véges matematika1, és a Valószínűségszámítás előzetes hallgatása.

A tantárgy célkitűzése

A matematika és a média kapcsolatának gyakorlatorientált vizsgálata mindkét irányból.

Irodalom

 • A matematikát népszerűsítő és tudományos folyóiratban megjelent cikkek magyar és idegen nyelven, valamint médiaoktatással és médiapolitikával foglalkozó cikkek.

Tematika

Matematikai tartalmak feldolgozása konkrét példákon keresztül. Médiumok vizsgálata és összehasonlítása főleg a matematikai tartalmak megjelenítése szemszögéből.