Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Döntésanalízis

  • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
  • Specializáció: elemző
  • Kredit (ea+gy): 3 + 0
  • Számonkérés: kollokvium
  • Tárgykód (ea, gy): dontes1e0_m17ea
  • Ajánlott félév: 3
  • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium elemző dontes1e0_m17ea 3 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az alapvető döntéselméleti modellek bemutatása (a Neumann-Morgenstern-féle utility elmélet, a Yager-féle OWA operátorok, a Saaty-féle AHP).

Irodalom

Tematika

  • A döntési problémák mátrix reprezentációja. Döntések ismert valószínűségek mellett. A Wald-, Hurwitz-, Savage- és Laplace- kritériumok véges sok alternatíva esetére. Preferencia relációk. Gyenge preferencia relációk. Indifferencia. Erős preferencia relációk. Értékfüggvények. Lottók. Fair jatékok. Kockázati prémium. Kockázat elutasítás. Kockázat kedvelés. A Neumann-Morgenstern-féle utility elmélet. Pratt tétele. A Yager-féle OWA operátorok. Átlagoló operátorok. Az OWA operátor kompenzációs mértéke. Vagy-szerű OWA operátorok. És-szerű OWA operátorok. A Saaty-féle AHP. Súlyozásos módszerek. A súlyok approximálása reciprok mátrix segítségével.
  • A maximális sajátérték módszer. A sorok mértani közepe mint a maximális sajátérték egy jó becslése. A konzisztencia mérése. A skála változtatásának a következményei.