Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Operációkutatás1

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): opkut_1u0_m17ex, opkut_1u0_m17gx
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: kötelező
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): opkut_1u0_m17ex, opkut_1u0_m17gx
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus opkut_1u0_m17ex
opkut_1u0_m17gx
3 kötelező
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. opkut_1u0_m17ex
opkut_1u0_m17gx
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika2E (vegmat2*0_m17ea)
Erős:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • A tárgy összesen 5 kreditjéből 1 kreditnyi olyan tananyagot tartalmaz, amely a Képzési és Kimeneti Követelmények szerinti "geometria, topológia, differenciálgeometria" blokkhoz tartozik.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Lineáris algebra, véges matematika.

A tantárgy célkitűzése

Az operációkutatás főbb fogalmainak és módszereinek a bemutatása különös tekintettel a lineáris programozás alapjaira.

Irodalom

 • Frank András: Operációkutatás. Jegyzet.

Tematika

Legrövidebb utak, konzervatív súlyozás (Dijkstra és Ford algoritmusai). Kritikus út módszer. Hozzárendelési és szállítási feladat, Kuhn magyar módszere. Maximális folyam algoritmusok, megengedett áramok. Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása, Fourier-Motzkin módszer, bázis- és erős bázis megoldás, poliéderek előállítása. Farkas lemma, korlátossági tétel, dualitás tétel, optimalitási kritérium. Szimplex módszer. Teljesen unimoduláris mátrixok és alkalmazásaik a hálózati optimalizálásban.