Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Kalkulus3

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): kalkul3e0_m17ea, kalkul3e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző kalkul3e0_m17ea
kalkul3e0_m17ga
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Kalkulus2E (kalkul2x0_m17ea) vagy
Analízis2E (analiz2x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • A tárgy összesen 5 kreditjéből 1 kreditnyi olyan tananyagot tartalmaz, amely a Képzési és Kimeneti Követelmények szerinti "geometria, topológia, differenciálgeometria" blokkhoz tartozik.
 • Ajánlott a Geometria1 tárgy előzetes, de legalább párhuzamos teljesítése.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A tárgy a Kalkulus1 és 2 tantárgy ismeretét feltételezi, valamint a koordinátageometria alapjait.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a többváltozós differenciálszámítás legfontosabb technikáinak és azok alkalmazásainak bemutatása.

Irodalom

 • George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Girodano: Thomas-féle Kalkulus 3. Typotex, Budapest, 2007.

Tematika

 • Vektorfüggvények. Lövedék röppályája. Ívhossz és a normált érintővektor.
 • Többváltozós függvények. Határérték és folytonosság magasabb dimenzióban. Parciális deriváltak. A láncszabály. Iránymenti deriváltak és gradiens vektor. Érintősíkok és differenciálok. Szélsőértékek és nyeregpontok. Feltételes szélsőértékek. Lagrange-multiplikátorok. Feltételes parciális deriváltak. Kétváltozós Taylor-formula.