Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

TDK előkészítő1

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 0 + 3
 • Számonkérés: kétfokozatú
 • Tárgykód (ea, gy): tdkelo1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 0 + 3
 • Számonkérés: kétfokozatú
 • Tárgykód (ea, gy): tdkelo1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 3
 • Számonkérés: kétfokozatú
 • Tárgykód (ea, gy): tdkelo1x0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 kétfokozatú matematikus tdkelo1x0_m17ga 3 ajánlott
0 + 3 kétfokozatú alk. mat. tdkelo1x0_m17ga 3 ajánlott
0 + 3 kétfokozatú elemző tdkelo1x0_m17ga 3 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Erős:
Geometria1E (geomet1*0_m17ea)

A tantárgy célkitűzése

A TDK előkészítő 1-2 tárgyak keretet adnak a hallgatóknak TDK-dolgozat írására, illetve ennek előkészítésére. A tárgy felvételéhez a hallgatónak témavezetővel kell megállapodnia, aki a Matematikai Intézet oktatója, vagy tanszékvezetői engedéllyel külső szakember is lehet. Ezt követően az érintett oktató elküldi a tárgyfelelősnek a hallgató adatait, majd a hallgató felveszi a tárgyat. A teljesítést az oktató szintén a tárgyfelelősnek igazolja a félév végén, aki az érdemjegyet beírja az elektronikus tanulmányi rendszerbe. A teljesítés azt jelenti, hogy a hallgató elvégezte a megfelelő kutatómunkát, vagy az azt előkészítő tanulmányi munkát. Mindkét tárgyat egyszer lehet felvenni, tetszőleges sorrendben, az egyiket az őszi, a másikat a tavaszi félévben.