Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Az alkalmazott analízis számítógépes módszerei2

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 1
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 0 + 1
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): anaszg2v0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: ajánlott
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 1
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): anaszg2v0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 1 0 + 1 gyak. jegy alk. mat. anaszg2v0_m17ga 5 ajánlott
0 + 1 gyak. jegy elemző anaszg2v0_m17ga 5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Gyenge:
Alkalmazott analízis2G-e (alkan_2e0_m17ga) vagy
Numerikus analízis2G-a (num_an2a0_m17ga)

Megjegyzések

 • A tantárgy oktatásának módja: Számítógépes laborban.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A tárgy a lineáris algebra, a közönséges differenciálegyenletek és a Matlab programcsomag elemeinek ismeretét követeli meg.

A tantárgy célkitűzése

Az Alkalmazott analízis 2 tárgyban szereplő numerikus módszerek számítógépes implementációja és vizsgálata.

Irodalom

 • Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB. Frissített kiadás, TypoTeX, 2008.
 • Faragó István, Horváth Róbert: Numerikus módszerek. TypoTeX, 2013.

Tematika

 • Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai.
 • Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték-feladatának numerikus megoldása. Közönséges differenciálegyenletek lineáris peremérték-feladatának numerikus megoldása.