Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Szimbolikus matematikai programcsomagok

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 2
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): szimpr1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: alt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy elemző szimpr1e0_m17ga 3 alt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

Megjegyzések

 • A tárgy matematikusoknak és alkalmazott matematikusoknak szánt változata (szimpr1u0_m17ga) matematikailag mélyebb példákon mutatja be a programok alkalmazását, a téma iránt jobban érdeklődőknek ezt a változatot ajánljuk, amely tantárgybeszámításnál kiváltja az elemző specializáción szereplő változatot (szimpr1e0_m17ga).
 • A programozási alapismeretek (prgism1x0_m17va) előzetes elvégzése ajánlott.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A programozás alapjai.

A tantárgy célkitűzése

Az alapvető szimbolikus matematikai programcsomagok áttekintése, a legfontosabb ismeretek megszerzése a programcsomagokat segédeszközként használók számára.

Irodalom

 • A. Iványi (szerk.): Informatikai algoritmusok 1. Komputeralgebra fejezet, ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
 • A. Heck: Introduction to Maple. Springer, 3. kiadás, 2003.
 • http://www.sagemath.org

Tematika

 • Szimbolikus programozási nyelvek, fajtáik. Gyakorlati bevezetés: szimbolikus és numerikus számítások, Maple, Sage.
 • Maple:

 • Használat, formulák, matematikai műveletek. Adatábrázolás és alapvető algoritmusok.
 • Struktúrája: kifejezések, átalakítási szabályok, definíciók, minták, eljárások, input és output.
 • Számok, matematikai függvények, polinomok és racionális függvények, egyenletek megoldása. Numerikus és szimbolikus műveletek adatokkal és függvényekkel.
 • Programnyelv: nyelvi elemek, vezérlési struktúrák, adattípusok, típustesztelés, tömbök és táblázatok, operátorok, belső ábrázolás.
 • Rajzolás, 2 és 3 dimenzióban, grafika, animáció.
 • Könyvtárak.
 • Sage:

 • Az interaktív shell.
 • Nyelvi bemutató: értékadás, aritmetika, függvények, algebra és kalkulus alapjai, rajzolás.
 • Programozás: Python/Sage szkriptek, kódfordítás, adattípusok, listák, tömbök, sorozatok, halmazok, iterátorok, vezérlési utasítások.
 • Interfészek: PARI, GAP, Singular, Maxima.