Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Mikrogazdaságtan

  • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
  • Specializáció: elemző
  • Kredit (ea+gy): 3 + 0
  • Számonkérés: kollokvium
  • Tárgykód (ea, gy): mikrog1e0_m17ea
  • Ajánlott félév: 3
  • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium elemző mikrog1e0_m17ea 3 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Matematika kritériumtárgyG (bevmat1x0_m17ga)

A tantárgy célkitűzése

A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy alapvető közgazdasági ismereteket nyújt.

Irodalom

  • Hal R. Varian: Microeconomic Analysis. 3. kiadás, Norton, 1992, New York.
  • Hal R. Varian: Mikrogazdaságtan. Aula Kiadó.

Tematika

Kereslet és kínálat; technológia, termelési függvény, Cobb-Douglas és Leontief technológia, TRS; a profit maximalizálása, a profitmaximalizálás gyenge axiómája első- és másodrendű optimalitási feltételek; a költség minimalizálása; a profitfüggvény, Hotelling lemma, LeChatelier elv; költségfüggvények; profit és költség viszonya; fogyasztói preferencia, hasznossági függvény, a hasznosság maximalizálása, Marshall és Hicks keresleti függvénye, Roy azonosság; fogyasztói magatartás és kereslet, Engel görbe, Slutsky egyenlet; a versengő piac, a különböző adók hatása.