Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Numerikus matematikai programcsomagok

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 1
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 0 + 1
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): numprg1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 3
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 1 0 + 1 gyak. jegy elemző numprg1e0_m17ga 3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Kalkulus2E (kalkul2x0_m17ea)
Gyenge:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)

Megjegyzések

 • A tantárgy oktatásának módja: Számítógépes laborban.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A tárgy az első két féléves kalkulus (vagy analízis) és a lineáris algebra elemeinek ismeretét követeli meg.

A tantárgy célkitűzése

Bevezetés a MATLAB numerikus matematikai programcsomag használatába. Ennek alkalmazása különböző numerikus eljárások illusztrálására és számítógépes megvalósítására, valamint az eredmények szemléltetésére.

Irodalom

 • Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB. Frissített kiadás, Typotex, 2008.

Tematika

 • Bevezetés a MATLAB matematikai programrendszer használatába. A parancsablak, alapvető utasítások.
 • Adattípusok: vektorok, mátrixok, karakterláncok. Műveletek vektorokkal és mátrixokkal, beépített függvények.
 • A programozás elemei: értékadás, feltételek és elágazások szervezése, ciklusszervezés. Szkriptek és függvények írása, rekurzív függvény. Grafikus megjelenítés.