Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Matematikai statisztika

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): matst_1u0_m17ea, matst_1u0_m17ga
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: kötelező
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): matst_1u0_m17ea, matst_1u0_m17ga
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus matst_1u0_m17ea
matst_1u0_m17ga
6 kötelező
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. matst_1u0_m17ea
matst_1u0_m17ga
6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Valószínűségszámítás2E-m (valsz_2m0_m17ea) vagy
Valószínűségszámítás2E-a (valsz_2a0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

 • Lineáris algebrából/Funkcionálanalízisből: szimmetrikus (és pozitív szemidefinit) mátrixok spektrálfelbontása (diagonális alakja). Valós ortonormált mátrixok, projekciók (minden csak véges dimenzióban). Kvadratikus alakok.
 • Esetleg Moore-Penrose féle pszeudoinverz.
 • Mértékelméletből: a mértékkiterjesztési tétel, Radon-Nikodym derivált és tulajdonságai, Fubini tétele, helyettesítéses integrálás.
 • Valószínűségszámításból: az alapvető konvergenciafajták és -tételek (nagy számok törvénye, centrális határeloszlás-tétel), Cramér-Szluckij lemma, karakterisztikus függvény.
 • Feltételes várható érték és valószínűség általános fogalma. Feltételes eloszlás (reguláris verzió), feltételes sűrűségfüggvény.
 • Sűrűségfüggvény transzformációs formula. Kovarianciamátrix, (kereszt)kovariancia többdimenzióban is.
 • Egydimenziós normális eloszlás, gamma-eloszlás, béta-eloszlás, konvolúciók.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a matematikai statisztika alapfogalmainak és néhány alapvető módszerének az ismertetése.

Irodalom

 • Mogyoródi, Michaletzky (Szerk.): Matematikai statisztika. Egyetemi jegyzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.
 • A. A. Borovkov: Matematikai statisztika. Typotex Kiadó, 1999.
 • Bolla, Krámli: Statisztikai következtetések elmélete. Typotex Kiadó, 2005.
 • Móri, Szeidl, Zempléni: Matematikai statisztika példatár. ELTE Eötvös Kiadó, 1997.

Tematika

Statisztikai mező. Tapasztalati eloszlás, Glivenko-Cantelli tétel. Elégségesség. Teljesség. Fisher-információ. Pontbecslések. Torzítatlanság, megengedhetőség, minimaxitás, hatásosság, konzisztencia. Blackwellizálás. Információs határ. Tapasztalati becslések, momentum-módszer, maximum-likelihood becslés. Bayes-becslés. Hipotézisvizsgálat, próbák. Neyman-Pearson lemma. Klasszikus paraméteres próbák. c2-próbák. Klasszikus nem-paraméteres próbák. Többdimenziós normális eloszlás, a paraméterek becslése. Becslés és hipotézisvizsgálat lineáris modellben. Konfidenciahalmazok és -intervallumok.