Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Funkcionálanalízis2

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): funkan2m0_m17ex, funkan2m0_m17gx
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus funkan2m0_m17ex
funkan2m0_m17gx
6 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Funkcionálanalízis1E-m (funkan1m0_m17ex)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Ennél a tárgynál a gyakorlaton is legalább 50%-ban az elméleti anyag elmélyítése történik.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Analízis 3 félév, Lebesgue-integrál fogalma, bevezető funkcionálanalízis.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy a lineáris funkcionálanalízis néhány nevezetes témakörét dolgozza fel.

Irodalom

 • Riesz, Szőkefalvi-Nagy: Funkcionálanalízis. Egyetemi tankönyv.
 • Losonczi László: Funkcionálanalízis I. Egyetemi jegyzet.

Tematika

Banach-Alaoglu tétel. Daniel-Stone tétel. Stone-Weierstrass-tétel. Gelfand elmélete, a Banach algebrák reprezentációelmélete.