Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Számelmélet2

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 0
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): szamel2m0_m17ex
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium matematikus szamel2m0_m17ex 6 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Algebra3G-m (algebr3m0_m17ga)
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)

Szükséges előismeretek

A tárgy a bevezető algebra, analízis és számelmélet anyag ismeretét követeli meg.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a számelmélet haladóbb irányainak bemutatása.

Irodalom

 • Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.
 • Sárközy András, Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény. Egyetemi jegyzet.
 • Szalay Mihály: Számelmélet. TypoTeX Kiadó, 1998.
 • Sárközy András: Számelmélet. Műszaki Könyvkiadó, 1976.

Tematika

 • Az analitikus és prímszámelmélet elemei. A Riemann-féle zeta-függvény definíciója 1-nél nagyobb valós számokra, Euler-féle szorzat-előállítása, alkalmazás végtelen sok prímszám létezésének bizonyítására. Nagy hézagok prímek között. Dirichlet tétele számtani sorozatok prímjeiről, speciális esetek.
 • Diofantikus egyenletek. A két négyzetszám probléma, Gauss-egészek. Más kvadratikus bővítések, van kvadratikus bővítés egyértelmű prímfaktorizáció nélkül. A Fermat-sejtés, részeredmények. A három és négy négyzetszám probléma, Lagrange tétele. A Waring probléma, g(k), G(k), alsó becslésük. Pell-egyenletek.
 • Diofantikus approximáció. Dirichlet approximációs tétele.
 • Az algebrai számelmélet elemei. Algebrai szám, kanonikus polinom, tulajdonságai, algebrai egészek, a racionális számtest egyszerű algebrai bővítése. Transzcendens szám, Liouville tétele, transzcendens szám konstrukciója.
 • Kitekintés további területekre. A kombinatorikus számelmélet elemei, Sidon-sorozatok. A generátorfüggvény-módszer, Fibonacci-számok. A geometriai számelmélet elemei, a körprobléma. Egyes számelméleti függvények értékeloszlása, a Hardy-Ramanujan tétel, a valószínűségi számelmélet elemei.
 • Megjegyzés. A fenti anyag egy része csak bizonyítás nélkül, illetve vázlatos felépítésben szerepel.