BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Vállalati pénzügyek
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mm1c1vp5e
mm1c2vp5e
5 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (mm1c1al2)
Erős:
Erős:
Analízis3E-m (mm1c1an3m) vagy
Analízis3E-a (mm1c1an3a) vagy
Analízis3E-t (mm1c1an3t) vagy
Kalkulus3E-e (mm1c1ka3e)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Lineáris algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika és analízis.
A tantárgy célkitűzése
A Vállalati pénzügyek című tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatót a pénzügyi piacok, a fontosabb pénzügyi eszközök árazásának, a vállalati pénzügyi döntések ismereteibe. A hallgatók megismerkednek a modern vállalati pénzügyi irányítás legfontosabb elemeivel és módszereivel, képessé válnak a vállalatoknál futó alapvető pénzügyi folyamatok elemzésére. A tantárgy tananyaga a Brealey – Myers szerzőpáros által írt, a nemzetközi vállalati pénzügyi oktatásban legelterjedtebb könyv 2005 februárjában megjelent kiadásának 1-9., 13-20., 27-29. és a 35. fejezete.
Irodalom
 • Brealey-Myers: Modern Vállalati Pénzügyek. 2005 1-9., 13-20., 35. fejezet.
 • Vállalati pénzügy példatár (szerk.: Fazakas Gergely). 2008, Tanszék Kft.
Ajánlott:
 • Flesch Ádám – Száz János: Befektetési számítások példatár. 2003,Aula
 • Burton G. Malkiel: Bolyongás a Wall Streeten. 1992, Nemzetközi Bankárképző Központ
Tematika
  Előadás:
 • Bevezetés: vállalat, pénzügyi döntések
 • Pénzügyi piacok
 • Kötvények értékelése
 • Részvények értékelése
 • Kockázat és hozam, portfólió-elmélet
 • CAPM és tesztjei (esetleg APT)
 • Piaci hatékonyság
 • Számviteli bevezetés - pénzügyi kimutatások
 • Cash-flow kimutatás (előrejelzése?)
 • Pénzügyi mutatószámok
 • Származtatott termékek
 • Tőkeköltség, Finanszírozási politika. I. Pénzügyi piacok, Osztalékpolitika
 • Finanszírozási politika II. Tőkeszerkezeti politika, Beruházási és finanszírozási politika kölcsönhatása
 • Gyakorlat:
 • Bemutatkozás, alapszámítások
 • Szabályos pénzáramlások, járadékok
 • Kötvények értékelése
 • Részvények értékelése
 • Kockázat és hozam, (határportf, hatékony portf. xls!)
 • CAPM (béta-becslés xls!)
 • Döntési kritériumok (MI, DMI, IRR, PI) Egyenértékesek
 • Pénzügyi kimutatások
 • Cash-flow 1.
 • Cash-flow 2. Pénzügyi mutatószámok
 • Származtatott termékek
 • Tőkeköltség, Osztalékpolitika
 • Tőkeszerkezeti politika Összefoglalás, gyakorlás, mintasor, csődopció