BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Operációkutatás1
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mm1c1op3e
mm1c2op3e
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika2E (mm1c1vm2)
Erős:
Algebra2E (mm1c1al2)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Szükséges előismeretek
Lineáris algebra.
A tantárgy célkitűzése
Bevezetés az optimalizálás elméletébe.
Irodalom
  • Frank András: Operációkutatás. Jegyzet.
  • Prékopa András: Lineáris programozás.
Tematika
A lineáris programozási feladat, gyakorlati feladatok lineáris programozási modelljei, egyéb ismert optimalizálási feladatok (nemlineáris, egészértékű, sztochasztikus programozás kombinatorikus optimalizálás, ezen feladatok speciális esetei), konvex poliéderek és extremális pontjaik, a szimplex módszer és változatai (módosított, kétfázisú, lexikografikus, duál szimplex módszer), gyenge és erős dualitás tétel, Farkas-tétel, Farkas-lemma, a kiegészítő eltérések gyenge tétele, folyamok, minimális vágás-maximális folyam tétel, kritikus út módszere. A hallgatónak egyszerű lineáris modelleket fel kell tudni állítani, LP programcsomagok outputját értelmezni kell tudni, ismerni kell a szimplex módszert.