BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

AM: Programozás
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 összevont alk. mat. mm1c3mp3a 3 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Megjegyzések
 • A tantárgy oktatásának módja: A gyakorlat számítógépes laborban kerül megtartásra.
 • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez három beadandó feladatot, és egy géptermi zárthelyit kell teljesíteni. A beadandó programok csak a megfelelő dokumentációk bemutatásával értékelhetők. A programokat személyesen ismertetni kell. A géptermi zárthelyire a félév végén kerül sor, ahol is egy programozási feladat megoldása a cél. A gyakorlati jegy feltétele a géptermi zárthelyi legalább elégségesre történő megírása. A gyakorlati jegy a három beadandó, valamint a géptermi zárthelyi jegyének átlaga.
 • Pótlási lehetőség: A beadandó feladatok teljesítésével a kiírt határidőhöz képest legfeljebb 4 hetet lehet késni. A sikertelen, vagy nem teljesített géptermi zárthelyi pótlására, illetve javításra van egy további lehetőség.
 • Konzultációs lehetőség: A hallgatóknak beadandó programjaik elkészítéséhez heti rendszerességgel elegendő konzultációt biztosítunk.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Szoftverfejlesztés, procedurális programozás (programozási tételek, rendezések, alprogramok), strukturált programozás (típus megvalósítás eszközei, egységbe zárás, láthatóság), egyszerű adatszerkezetek megvalósítása (sablonok, dinamikus memóriakezelés), objektumorientált programozás (osztályok, relációk, öröklődés, polimorfizmus), kivételkezelés.
A tantárgy célkitűzése
 • A kurzus célja egyszerű szoftverek fejlesztési folyamatának ismertetése, a procedurális, strukturált és az objektumorientált programozás megismertetése, és ez által egyszerű feladatok megoldása C++-ban.
 • A hallgatók a félév során megismerkednek a különböző programozási stílusok jellemzőivel, lehetőségeivel és korlátaival, megismerkednek a tervezés, implementáció és tesztelés folyamatával, és lehetőséget kapnak az eszköztár C++-ban történő elsajátítására.
Irodalom
 • A tantárgy honlapján lévő segédanyagok.
 • Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése. Panem, 2007.
 • Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML. Eötvös, 2008.
 • Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv. Kiskapu, 2001.
 • Thomas H. Cormen, Charles E. Lieserson, Ronald L. Rivest: Algoritmusok. Műszaki, 2003.
 • Thomas H. Cormen et al.: Új algoritmusok. Scolar, 2003.
Tematika
 • Szoftverfejlesztés, procedurális programozás
 • Procedurális programozás: programozási tételek, rendezések.
 • Procedurális programozás: alprogramok, paraméterátadás.
 • Strukturált programozás: típus megvalósítás, rekordok, operátorok.
 • Strukturált programozás: egységbe zárás, konstruktor és destruktor műveletek.
 • Strukturált programozás: fordítási egységek, láthatóság.
 • Strukturált programozás: dinamikus memóriakezelés, adatszerkezetek megvalósítása.
 • Strukturált programozás: sablonok, sablonos adatszerkezetek (STL).
 • Objektumorientált programozás: osztályok és osztályszerkezetek megvalósítása.
 • Objektumorientált programozás: konstansok, osztályszintű tagok.
 • Objektumorientált programozás: öröklődés, működés felüldefiniálás.
 • Objektumorientált programozás: polimorfizmus, absztrakt osztályok.
 • Kivételkezelés.