BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Elemi matematika1 — intenzív változat
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 gyak. jegy közös mm1c2em1 1 kötelező
Megjegyzések
  • Az Elemi matematika1 normál és intenzív változata egymás között átjárható.
  • Követelmény: Egy beadandó munka, a kitűzött feladatok megoldása, valamint két zárthelyi dolgozat. A beadandó munka egy KöMaL vagy versenyfeladat részletes kidolgozása, illetve valamely probléma megoldásával kapcsolatos önálló kutatás, irodalmazás eredménye.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Az emelt szintű érettségi anyaga. Azoknak ajánlott, akik a szintfelmérőn megfelelt vagy kiválóan megfelelt minősítést értek el.
A tantárgy célkitűzése
A problémamegoldó készség és a matematikai gondolkodásmód fejlesztése, versenyfeladatok, gyakorlati alkalmazások megismerése, elindulás az önálló kutatás irányába.
Irodalom
  • Középiskolás tankönyvek és feladatgyűjtemények.
  • A honlapon kitűzött feladatsorok.
  • Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.
  • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
  • Pólya György: A problémamegoldás iskolája.
Tematika
A magyarországi tehetséggondozás tradíciónak megfelelően a problémamegoldási stratégiák, a különböző megoldási módok, bizonyítási módszerek elemzése, gyakorlása, összehasonlítása.