BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Pénzügyek menedzselése
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mm1c1pm3e
mm1c2pm3e
3 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja az alapvető pénzügyi ismeretek bemutatása.
Irodalom
  • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2002.
  • Robert Fullér: An Introduction to Financial Management. Eötvös University Press, Budapest, 1997.
Tematika
  • A befektetési környezet. IPO-k. Tőzsdék. Pénzügyi eszközök. Infláció (CPI). Piaci kamat. Tőkeallokáció a kockázatos eszköz és a kockázatmentes eszközök között. Kockázatos eszközök. Kockázat-elfogadási mérték. A kockázatos eszköz szubjektiv értéke (utility). Indifferencia görbék.
  • A Harry Markowitz-féle optimális portfolió modell. Az optimális kockázatos portfolió mint a kockázatmentes eszköztől a lehetséges portfoliók görbéjéhez húzott érintő által kijelölt portfolió. A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). A CAPM modell bizonyítása. Tőzsdei vállalatok bétájának a meghatározása regresszióval.
  • Fix kamatozású értékpapírok. A kötvények minősítése. A kötvények árazása. A piaci kamatok előrejelzése. Részvények értékelése. A részvények belső értékének a kiszámítása. A Gordon-féle modell bizonyítása.
  • Pénzügyi beszámolók elemzése A Du Pont-féle rendszer a ROE felbontására. Opciós piacok és opciós stratégiák A biztonsági put, a fedezett call, a terpesz, a strip és strap stb. opciós stratégiák elemzése és a profit függvényeik meghatározása. A put-call paritás tétel bizonyítása. Binomiális opció árazás és a Black-Scholes formulák. A részvény-opció fedezeti hányadosa: a tőzsdei vállalatok deltája.