BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Makrogazdaságtan
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium elemző mm1c1me6e 6 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja az alapvető makrogazdasági ismeretek bemutatása.
Irodalom
  • Mellár T.: Alkalmazott makroökonómia. JPTE, 1997.
Tematika
A makrogazdaság alapvető szereplői és piacai. A vállalatok és a háztartások optimális makrogazdasági viselkedési modelljei. A makrogazdaság egyensúlyi modellje. Walras törvényei. A kormányzati pénzügyi politika statikus elemzése, monetáris és fiskális politika. A GDP növekedési feltételei. A költségvetési és a monetáris politika kapcsolatrendszere. Inflációcsökkentés, adóváltozás, kamatváltozás összefüggései. A fogyasztás, beruházás és a megtakarítás kapcsolata. Foglalkozáspolitika és munkaerőpiac. Az export és az import szerepe.