BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Számítógépes geometria
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy elemző mm1c2sg6e 6 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Geometria1E (mm1c1ge2)
Megjegyzések
 • A tantárgy oktatásának módja: A gyakorlatot számítógépes laborban tartjuk.
 • Követelmény: A bemutatott feladattípusok megoldási módszereinek elsajátítása, az adott típusba tartozó feladatok önálló megoldása és a zárthelyi dolgozatok megírása.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Vektorok és koordináták, sokszögek és poliéderek.
A tantárgy célkitűzése
A gyakorlat célja olyan szoftvercsomagok bemutatása konkrét feladatokon és példákon keresztül, melyek felhasználhatóak geometriai feladatok elemzésére és megoldására. Bemutatunk olyan programokat is, melyek publikációkhoz, prezentációkhoz és weboldalakhoz ábrák és animációk készítésére alkalmasak.
Irodalom
 • Kabai Sándor: Matematikai grafika I. Leckék a számítógépes grafikából a Mathematica használatával. Uniconstant, Püspökladány, 2002.
 • Klincsik Mihály, Maróti György.: Maple: nyolc tételben a matematikai problémamegoldás művészetéről. Livermore, Békéscsaba, 2006.
 • Molnárka Győző et. al.: A Maple V és alkalmazásai. Springer, Budapest, 1996.
 • Pintér Miklós: Új AutoCAD tankönyv 1–2. ComputerBooks, Budapest, 2001.
Tematika
  Egy vagy több az alábbi témakörök közül:
 • Számítógépes algebrai rendszerek (Mathematica, Maple, MuPAD) grafikai lehetőségei.
 • Görbeábrázolások. Függvénygrafikonok, függvényelemzés, paraméterezett sík- és térgörbék, impliciten adott görbék ábrázolásai.
 • Felületábrázolás. Kétváltozós függvények grafikonja, paraméterezett felületek, impliciten adott felületek, másodrendű felületek és más nevezetes algebrai felületek). Görbevonalú koordinátarendszerek (gömbi koordináták, hengerkoordináták).
 • Poliéderek ábrázolása. Szabályos és féligszabályos poliéderek.
 • Dinamikus geometriai rendszerek (Cabri, Euklides, Cinderella).
 • Dinamikus ábrák készítése, felhasználása sejtések teszteléséhez, megfogalmazásához. Mértani helyek kirajzolása. Mechanikai rendszerek modellezése, a mozgás szimulációja.
 • CAD rendszerek (AutoCAD).
 • Síkbeli rajzolás, rajzobjektumok létrehozása, módosítása. A szerkesztést segítő eszközök (raszterek, zoom, ortogonális mód, stb.). Fóliák használata.
 • Térbeli szerkesztések, felhasználói koordinátarendszerek.