BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Szakszövegek írása
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
1 + 1 0 + 3 aláírás +
gyak. jegy
közös mm1c1si1
mm1c2si1
1 ajánlott
tanári minor mm1c1si1
mm1c2si1
3 ajánlott
Megjegyzések
 • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév során adott témákban 6 alkalommal formázott szövegeket kell írni. A félév végén dolgozatot kell beadni.
 • Pótlási lehetőség: Pótlásra az óra jellegéből adódóan nincs mód.
A tematikát kidolgozta:
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja olyan szakszövegek előállítására való felkészítés, amelyekre a hallgatóknak tanulmányaik során alapvetően szükségük van (beadandó dolgozatok, szakdolgozat, prezentációk, kutatáshoz szükséges technikai ismeretek stb.).
Irodalom
 • Grätzer: Math into LaTeX. Birkhäuser–Springer, 2000.
 • Mayer, Szabó, Wettl: LaTeX kézikönyv. Panem, 2004.
Tematika
 • szövegszerkesztés, helyesírás, központozás
 • szedés, tördelés, nyomdászati alapfogalmak, a TeX és a LaTeX, a LaTeX felépítése (LaTeX csomagok), paragrafus, címfokozatok, kiemelések (dőlt, félkövér), betűméretek
 • egyszerű matematikai jelek, speciális karakterek, ékezetes betűk, összetettebb matematikai jelek, képletek, kiemelt képletek
 • vektorok, mátrixok, tabulált szövegek írása
 • egyéb képletszerkesztők ismerete
 • környezetek LaTeX-ben (tétel, bizonyítás)
 • táblázatok készítése, táblázatok, ábrák beillesztése
 • egyszerű grafika készítése
 • prezentáció készítése (Beamer)
 • bibliográfia, index készítése
 • a TeX programozása, számlálók, környezeti változók, penalty-k szerepe, beállítása, kezelése
 • Maple alapok