BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Fejezetek az analízisből
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mm1c1an4e
mm1c2an4e
4 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Kalkulus3E-e (mm1c1ka3e)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
  • Követelmény: A zárhelyik mellett megfelelő eredményt kell elérni a röpdolgozatokból is.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A tárgy a Kalkulus1, 2 és 3 tantárgy ismeretét feltételezi.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja az analízis azon legfontosabb fejezeteinek bemutatása, amelyek a Kalkulus 1-3 tárgyakba nem fértek bele.
Irodalom
  • George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Girodano: Thomas-féle Kalkulus 3. Typotex, Budapest, 2007.
Tematika
  • Kettős integrál. Terület, nyomaték, tömegközéppont. Polár koordináták. Kettős integrál polárkoordinátákkal. Hármas és többes integrálok.
  • Vonalintegrál. Vektormezők, cirkuláció, munka, áramlás. Útfüggetlenség, potenciálfüggvény, konzervatív vektormező.
  • Hatványsorok. Taylor-sorok. Taylor-sorok konvergenciája. Hatványsorok alkalmazása. Fourier sorok.