BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Programozási nyelv C++
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 összevont matematikus im1c3pn4 4 köt. vál
alk. mat. im1c3pn4 4 köt. vál
elemző im1c3pn4 4 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Szükséges előismeretek
A programozás alapjai.
Irodalom
  • Stroustrup, B.: A C++ programozási nyelv. Budapest, Kiskapu Kiadó, 2001.
  • Scott Meyers: Hatékony C++. Budapest, Scolar Kiadó, 2003.
Ajánlott:
  • Nyékyné Gaizler J. (szerk.) et al.: Programozási nyelvek. Budapest, Kiskapu, 2003.
Tematika
  • A programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, deklaráció hatásköre, láthatósági köre, blokkstruktúra, globális és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama; alprogramok formális és aktuális paraméterei, a paraméterátadás különböző fajtái, szigorúan típusos nyelv definíciója.
  • Előfordító. Konstansok, alaptípusok, eltérések a C-től. Az operátorok, kifejezések kiértékelése. A memóriakezelés különböző módjai, élettartam.
  • Függvények, túlterhelés, paraméterátadás, default argumentumok. Referencia és használata.
  • Az objektum elvű programozás és a C++. Osztály, memberfüggvény, konstruktor, destruktor. Osztály implementálása, static member, láthatóság, namespace. Speciális memberfüggvények (copy constr, operátorok, stb.). Öröklődés, többszörös öröklődés, néveltakarás. Virtuális függvények, korai és kései kötések. Absztrakt osztályok, interfészek. Kivételkezelés. Dinamikus típusellenőrzés, új típusú cast-ok. Template függvények. Template osztályok, a metaprogramozás alapjai. A Standard Template Library és használata.