BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Adatbázisok használata
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző im1c1ah5e
im1c2ah5e
5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Szükséges előismeretek
Bevezető informatika.
Irodalom
  • J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázis rendszerek – Alapvetés. Panem-Prentice Hall, 1998.
  • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázis rendszerek megvalósítása. Panem-John Wiley & Sons, 2001.
Tematika
  • Az adatbáziskezelők alapjai, ismérvek, szintek, célkitűzések.
  • Adatmodellek, egyedkapcsolat modell, relációs adatmodell.
  • Adatbázisnyelvek, lekérdezőnyelvek, relációs algebra.
  • Lekérdezések algebrai optimalizálása.
  • Az SQL adatdefiniáló, lekérdező, adatkezelő nyelvei, SQL programozása.