BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

TDK előkészítő 1
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 kétfokozatú közös mm1c9tdk1 5 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (mm1c1al2)
Erős:
Geometria1E (mm1c1ge2)
A tantárgy célkitűzése
A TDK előkészítő 1-2 tárgyak keretet adnak a hallgatóknak TDK-dolgozat írására, illetve ennek előkészítésére. A tárgy felvételéhez a hallgatónak témavezetővel kell megállapodnia, aki a Matematikai Intézet oktatója, vagy tanszékvezetői engedéllyel külső szakember is lehet. Ezt követően az érintett oktató elküldi a tárgyfelelősnek a hallgató adatait, majd a hallgató felveszi a tárgyat. A teljesítést az oktató szintén a tárgyfelelősnek igazolja a félév végén, aki az érdemjegyet beírja az elektronikus tanulmányi rendszerbe. A teljesítés azt jelenti, hogy a hallgató elvégezte a megfelelő kutatómunkát, vagy az azt előkészítő tanulmányi munkát. Mindkét tárgyat egyszer lehet felvenni, tetszőleges sorrendben, az egyiket az őszi, a másikat a tavaszi félévben.