BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Döntésanalízis
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium elemző mm1c1da3e 3 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja az alapvető döntéselméleti modellek bemutatása (a Neumann-Morgenstern-féle utility elmélet, a Yager-féle OWA operátorok, a Saaty-féle AHP).
Irodalom
Tematika
  • A döntési problémák mátrix reprezentációja. Döntések ismert valószínűségek mellett. A Wald-, Hurwitz-, Savage- és Laplace- kritériumok véges sok alternatíva esetére. Preferencia relációk. Gyenge preferencia relációk. Indifferencia. Erős preferencia relációk. Értékfüggvények. Lottók. Fair jatékok. Kockázati prémium. Kockázat elutasítás. Kockázat kedvelés. A Neumann-Morgenstern-féle utility elmélet. Pratt tétele. A Yager-féle OWA operátorok. Átlagoló operátorok. Az OWA operátor kompenzációs mértéke. Vagy-szerű OWA operátorok. És-szerű OWA operátorok. A Saaty-féle AHP. Súlyozásos módszerek. A súlyok approximálása reciprok mátrix segítségével.
  • A maximális sajátérték módszer. A sorok mértani közepe mint a maximális sajátérték egy jó becslése. A konzisztencia mérése. A skála változtatásának a következményei.